CHƯƠNG TRÌNH HỌC MONTESSORI

Tại Baby Trees Montessori, các buổi học được diễn ra từ thứ 2 - 6 hàng tuần. Riêng thứ 7 nhà trường sẽ vẫn có giáo viên trực phục vụ trong trường hợp phụ huynh có việc bận không thể trông con cuối tuần. Mỗi ngày đến trường, các con sẽ được tham gia các tiết học Montessori phong phú đủ các lĩnh vực với giáo viên Montessori  và giáo cụ đạt chuẩn. Trong tiến trình phát triển của các con theo kỹ năng, nhà trường đều có báo cáo theo ngày qua phần mềm liên lạc điện tử, qua bản báo cáo tháng và báo cáo quý tới gia đình để từ đó gia đình và nhà trường có sợi dây liên kết chắt chẽ trong việc giảng dạy và chăm sóc các con.