Giới thiệu về Montessori tại Baby Trees

Chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ phát sóng ngày 4/1/2020 vừa qua trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 nói về Phương pháp GD Montessori và Trường Baby Trees Montessori đã vinh dự được lựa chọn là một hình mẫu để giới thiệu tới khán giả truyền hình cả nước. Một chặng đường đã đi qua và một tương lai dài phía trước, tập thể quản lý và giáo viên Baby Trees Montessori sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con.
Trích đoạn có hình ảnh của Trường trong chương trình xin truy cập link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=dkDeY8rUoaA