Hướng dẫn sử dụng giáo cụ Montessori: Bảng phép cộng.

Có những quy tắc sử dụng giáo cụ mà nếu như không được học chắc sẽ không thế biết được. Hãy cùng xem cô Tuyến hướng dẫn cách sử dụng giáo cụ Bảng Phép Cộng nhé. 

Link xem video:

https://www.youtube.com/watch?v=JteCyZXfrX0