Thăm quan Học Viện Hậu Cần

Cùng theo chân các em bé c ủa Baby Trees Montessori tới thăm Học Viện Hậu Cần - Nơi các chú bộ đội tập luyện và học tập nhé.

Click vào link https://www.youtube.com/watch?v=jhTukEClvdU để xem video.